Södertälje ModellflygklubbMedlemsavgift Södertälje Modellflygklubb 2024


För juniorer ingår medlemskap i SMFF (Sveriges Modellflygförbund)

För övriga medlemmar krävs anslutning i SMFF eller RCFF (för obligatorisk försäkring)

  1. Anslutning i SMFF: Betala årsavgift till SMFK (klubben) och SMFF tillsammans enligt tabell A nedan.

  2. Anslutning i RCFF: Betala årsavgift till SMFK (klubben) enligt tabell B nedan, och till RCFF direkt genom anmälan till RCFF hemsida.Glöm inte fylla i avsändare eller medlemsnr.

Betala till Plusgiro: 40 57 55-0, Södertälje Modellflygklubb.

Vänligen betala inga medlemsavgifter före 1/1 2024


Betalperiod: 2024 01-01 -- 2024-02-28.


  1. Medlemsavgift inkl. SMFF-anslutning

Årsavgift
Södertälje MFK

SMFF

Totalt

Junior t.o.m

20 år

400

0

400

Senior 21 -

59 år

800

100

900

Pensionär +

60 år

600

100

700

Stödmedlem (ej flygande)


150

100

295


  1. Medlemsavgift

enbart klubbavgift


Årsavgift
Södertälje
MFK

Totalt


Senior

21 - 59 år

800

800

Pensionär

+ 60 år

600

600

Gästmedlem **


300


300

Stödmedlem (ej flygande)


150

150


** För gästmedlemskap i SMFK krävs medlemskap i annan huvudklubb där gästmedlemmen även är försäkrad via SMFF eller RCFF. Gästmedlem i SMFK äger ej rösträtt i klubben.
Tävlingslicens SMFF

Avgift

Radioflyglicens

300

FAI-Licens

300
Ola Rundcrantz

Kassör

Sida 1/1